Hakkımızda

CORPUS HUKUK OFİSİ

Ofis Profili
Av.M.Faruk ÖZEN ve Av.Ömer ÜNLÜ tarafından 2004 yılında kurulan Corpus Hukuk Ofisi, hukukun çeşitli dallarında alanında kaliteli ve güvenilir hizmet sunmaya çalışmaktadır.
Hukuk’un azami dikkat ve özen gerektiren kamusal bir meslek dalı olması, bizleri nicelik ve nitelik yönünden yeterli istihdam oluşturmaya sevk etmiştir. Bu gerekliliğin sonucu olarak, her biri kendi alanlarında deneyimli Avukatlar, adliye ve ofis personelinden oluşan ekip meydana gelmiştir.
İçinde bulunduğumuz çağın gereksinimleri, ana çalışma alanlarımızı Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Yabancı sermaye hareketleri, Şirket Satın Alma ve Birleşme, İş Hukuku, Medeni Hukuk Bankacılık Hukuku ile İcra ve İflas Hukuku ile Hukuk Danışmanlığı olarak belirlemiştir.
Corpus hukuk Ofisi, kendi içerisinde kurumsallaşmaya gitmiş icra ve dava bölümlerini ayrı departmanlar altında ayırmıştır. Güçlü kadro, geniş iş bağlantıları sebebi ile Türkiye genelinde müvekkil portföyüne sahip olan Corpus Hukuk Ofisi, Türkiye ve Avrupa genelinde iş takibi gücüne sahiptir.
Şeffaf ve kaliteli hizmet vermeyi amaç edinen Corpus Hukuk Ofisi, değişen şartlara adapte olabilme insiyatifini ve gücünü elinde bulundurmakta, hizmet verdiği kişi ve kurumların menfaatlerini gözetmeye hedef olarak kabul etmektedir.

Çalışma Prensiplerimiz
Sunduğumuz hizmetin bizler açısından kamu görevi olması, müvekkiller açısından özel ilişki olarak görülmesi, Avukatlık mesleğinin ne denli ince bir çizgide olduğunu göstermekte ve Corpus Hukuk Ofisi bunun bilinci ile hareket etmektedir.
Müvekkiller ile olan ilişkisini sadece ticari bakış açısı olarak görmeyen Corpus Hukuk Ofisi, sağladığı hukuk hizmetini alanlar açısından doyurucu ve tatmin edici olmasını hedeflemektedir.
Hedeflerimize ulaşmaya çalışırken, çalışma arkadaşlarımızı bir personel olarak değil, ailenin birer fertleri olarak görmekte, gelişim ve hukuki yetkinliklerini her şeyin önünde tutmaktayız.
Hukuki yetkinliğin en üst seviyede olması için, gerek Avukatlık Kanunu gerekse de Avukatlık Meslek İlke ve Kuralları’na uygun çalışmak prensiplerimizin ilkidir.