Kategori: İçtihat Kararları

Taleple Bağlılık İlkesi-Sözleşmeden Kaynaklanan Cezai Şart

T.C. Yargıtay 15.Hukuk Dairesi 2015/3717 E. 2015/5047 K. Mahkemesi                : istanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Tarihi                         : 08.07.2014 Numarası                   : 2011/33-2014/164 Davacı                        :A….A.. P.. Gıda Mad. Ins. Tur.

Bozma Sonrası Ortaya Çıkan Yeni Durum-Yetkisiz Kişinin İtirazı

T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2015/3993 E.2015/6473 K. İncelenen Kararın Mahkemesi       : İstanbul 7. İcra Hukuk Mahkemesi Tarihi                                                : 15/04/2014 Numarası                                          : 2014/72-2014/275 Davacı            /Alacaklı